• Book: “We can, want and dare …and we have type 1 diabetes!”

  bok-produktbild-eng

  We are launching a book about type 1 diabetes – available for pre-orders in the webshop TODAY! 

  (FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

  Don’t give up on your dreams. Instead, open the book, get to know a bunch of inspiring people, and close it again with renewed motivation.
  We can, want and dare …and we have type 1 diabetes!” is written for you who just got the diagnose, for you who have lived with it for a while, for you as a relative – or or you who’s just eager to learn more.
  This  is no ordinary fact book. This book show reality. Living with a chronic condition isn’t always easy – but it’s not an impossible obstacle. You will get passed it like anyone else, but it might take a little longer. In here we have gathered girls and boys, at mixed ages, with different passions and ambitions, from all over the world. How about a star chef from New York, an elite sprinter from Wales, a radio personality from Stockholm or a blogger from Australia? They all have one thing in common: type 1 diabetes.
  Anna Sjöberg, diagnosed in 1998, and Sofia Larsson-Stern (Diabetesia), diagnosed in 2008, have written this book to make less people feel constrained by their diabetes.
  Pre-order your copy NOW – click HERE
  ________________________________________
  Vi lanserar en bok om typ 1-diabetes – tillgänglig för förbeställning i webshoppen IDAG!

  Ge inte upp dina drömmar. Öppna istället boken, lär känna ett gäng inspirerande personer, och stäng den med ny motivation.

  Vi vill, kan och vågar …och vi har typ 1-diabetes” vänder sig till dig som just har fått diagnosen, till dig som har levt med den en tid, till dig som är anhörig – eller till dig som bara vill lära dig mer.

  Det här är ingen vanlig faktabok. Den här boken skildrar verkligheten. Att leva med en kronisk sjukdom är inte lätt alla gånger – men det är inte ett omöjligt hinder. Du tar dig över precis som vem som helst, men det kan komma att ta lite längre tid. Här har vi samlat tjejer och killar, i blandade åldrar, med olika intressen och ambitioner, från alla världens hörn och kanter. Vad sägs om en stjärnkock från New York, en elitsprinter från Wales, en radiopersonlighet från Stockholm eller en bloggare från Australien? Alla har de en gemensam nämnare: typ 1-diabetes.

  Anna Sjöberg, diagnos år 1998 och Sofia Larsson-Stern (Diabetesia), diagnos år 2008 har skrivit boken för att ingen ska känna sig hindrad av sin diabetes.

  Förbeställ din kopia NU – klicka HÄR!