• Köpvillkor

    Facilitate Partner AB (556788-7384) bedriver verksamheten med varumärket Anna PS. Företaget är registrerat i Östhammar, Sverige. Köpvillkor för vår webshop är som följer, listade nedan. Av juridiska skäl måste kunden vara över 18 år gammal för att genomföra köp i AnnaPS webshop. Om personen är under 18 år, krävs att en förmyndare godkänner köpet. Vid eventuellt tvist kommer AnnaPS att följa den Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

    • PRISER: Samtliga priser är i svenska kronor (SEK), EUR (Euro) samt USD (US Dollar) och inkluderar gällande moms, för närvarande 25%. Priserna inkluderar inte expeditions-, betalnings- och leveransavgifter. Priserna som anges vid Kundens beställningstidpunkt gäller genom hela köpprocessen.
    • KÖP: Vid beställning av vara hos AnnaPS sluts avtal om köp först när AnnaPS till av kunden uppgiven e-postadress bekräftat beställningen (orderbekräftelse). Bekräftelse sker senast 24 timmar efter att beställningen mottagits av AnnaPS. Efter fredag, helgdagsafton och helgdag sker bekräftelse senast klockan 18.00 första följande arbetsdag. Beställningen bekräftas endast om AnnaPS kan fastställa kundens bostadsadress.
    • REA/ERBJUDANDEN: REA gäller så långt lagret räcker. Erbjudanden utan ett tydligt slutdatum gäller så långt lagret räcker. Erbjudanden med slutdatum gäller så långt lagret räcker.
    • ORDERBEKRÄFTELSE: När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse via e-post med information om din beställning. Ta för vana att alltid kontrollera din orderbekräftelse så att allt ser korrekt ut. Vid eventuella oklarheter, kontakta vår kundtjänst omedelbart. Vänligen spara orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med kundtjänst, där du har kundnummerr/ordernummer. Vill du annullera eller ändra något i din order, ber vi dig att höra av dig till vår kundtjänst så snart som möjligt.