• What does ’virtual diabetes care’ mean?

  VirtDiaVard_8

  These days, people are talking more and more about ’virtual diabetes care’. So what is this then? Since it’s no established term just yet, no one can really tell for sure. But here’s AnnaPS’ vision:

  (FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN LÄS NEDAN)

  • SUPPORT – To always get the answers you are looking for from a competent and educated diabetes nurse or doctor. To get the most out of the time; phone calls, video calls or online chats can be used as an alternative or complement to ordinary hospital appointments.
  • AVAILABILITY – Diabetes is never on a break, and it has its own will. Maybe you need to get in contact with your diabetes team at 3 AM, maybe on Christmas Eve, maybe during summer break. No matter the time, support of some kind should be available.
  • SECURITY – Video calls and online chats shouldn’t replace the ordinary face-to-face meeting with your diabetes team when you need those – but when virtual care is performed, it should be safe. Your medical record is yours and no body else’s.

  To put the term into an even clearer context, let us give you some examples on what virtual diabetes care could mean:

  • Easier for the care professionals: Whenever you come to the clinic with handwritten blood sugar curves or a pump filled with data, the doctor or nurse has to go through and evaluate it. This takes up a lot of time, time better spent on conversation with the patient and medical advice. If the data is sent virtually ahead of the appointment, the meeting time can be spent more wisely.
  • No extra driving or taking time off: If you have a busy job or a long way to drive to the hospital, a visit to the nurse or doctor can take up a lot of you valuable time. Taking time off work, driving to the hospital is time demanding. Time – once again – better spent on conversation and medical advice.
  • Shorter but more frequent doctor contacts: Maybe you don’t really need that hour long visit at your doctor’s once a year? Maybe 10 minutes at a time, 6 times a year, would be better? With the possibility of meeting your doctor online, more frequent and shorter appointments are made possible.

  May 23rd in Stockholm, Sweden, an event with virtual diabetes care as main focus is taking place. A panel of health care professionals, patients and industry representatives will discuss the pros and cons of a more virtual diabetes care. It’s open for all, free of charge and an opportunity to get your voice heard. AnnaPS will be there – will you? Sign up HERE.

  __________________________________________

   

  VirtDiaVard_8

  Vad betyder ”virtuell diabetesvård”?

  Idag talar fler och fler om ”virtuell diabetesvård”. Så vad är detta då? Eftersom det ännu inte är en bekräftad och rotad term, kan ingen säkert säga. Men här är AnnaPS vision:

  • STÖD – Att alltid få svaren du letar efter från en kompetent och utbildad diabetessköterska eller läkare. Att få ut det mesta av tiden; videosamtal eller onlinechattar kan användas som alternativ eller komplement till vanliga sjukhusbesök.
  • TILLGÄNGLIGHET – Diabetes tar aldrig ledigt, och har sin egen vilja. Kanske behöver du komma i kontakt med ditt diabetesteam vid klockan tre på natten, kanske på julafton, kanske under sommarlovet. Oavsett vilken tid, så bör någon form av stöd finnas tillgängligt.
  • SÄKERHET – Videosamtal och onlinechattar ska inte ersätta vanliga möten med ditt diabetesteam när du behöver dessa – men när virtuell vård utövas ska det göras på ett säkert sätt. Din journal är din och ingen annans.

  För att sätta uttrycket i ett ännu tydligare sammanhang, låt oss ge er några exempel på vad virtuell diabetesvård skulle kunna innebära:

  • Lättare för vårdpersonalen: När du kommer till mottagningen med handskrivna blodsockerkurvor eller en pump fylld med data, måste läkaren gå igenom och utvärdera detta. Detta kräver mycket tid, tid som bättre spenderas på konversation och medicinska råd. Om datan skickas virtuellt innan mötet, kan mötestiden spenderas bättre.
  • Ingen extra körtid eller ledighet från jobbet: Om du har ett hektiskt jobb, eller lång väg till sjukhuset, kan en tid hos sköterskan eller läkaren ta upp mycket av din värdefulla tid. Att ta ledigt från jobbet och köra till sjukhuset kan vara väldigt tidskrävande. Tid som – återigen – kan spenderas på bättre sätt.
  • Kortare men tätare läkarkontakter: Kanske behöver du inte det där timlånga läkarmötet en gång om året? Kanske vore det bättre med tio minuterskontakter, sex gånger om året? Med möjligheten att träffa din läkare online, möjliggörs tätare och kortare möten.

  Den 23:e maj i Stockholm hålls eventet ”Virtuell Diabetesvård”. En panel med vårdpersonal, patienter och industrirepresentanter ska diskutera för- och nackdelarna med en mer virtuell diabetesvård. Det är öppet för alla, gratis och ett tillfälle att göra din röst hörd. AnnaPS kommer vara där – kommer du? Anmälan hittar du HÄR.